กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

2

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า / รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชนรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสนามจอดเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจังหวดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า , ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ,หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 , ทหารจิตอาสาพระราชทาน  , จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในชุมชนโดยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อนำร่องสร้างแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัด ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รวมทั้งยังเป็นการดูแล ฟื้นฟู ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมในผืนป่าให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ และยังสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here