กองทัพบก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

9

ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระประธานในอุโบสถ นามว่า “หลวงพ่อพุทธนิมิต” (หลวงพ่อดำ) ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว และมีอนุสาวรีย์พระครูภาวนาภิธาน (เส็ง ยสินธโร) อดีตเจ้าอาวาส (รูปหล่อยืนมีขนาดเท่าองค์จริง) ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถ

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2512 และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2512 โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นองค์ประธานเปิดป้าย และประทานนามวัด ปัจจุบันมี พระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสสโร) เป็นเจ้าอาวาส  สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ พระครูวุฒิธรรมานุกิจ รักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กองทัพบก ขอเรียนเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

ภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here