กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน (หนองคาย)

7

โรงเรียนบ้านคุยนางขาว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย พลตรีสวราชย์  แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  มอบให้ พันเอกมงคล  หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 / ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , พันเอกเรวัฒ รรมจิรเดช  รองผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมกำลังพล  นำสิ่งของไปมอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย,นางสาวขนิษฐา อุทธสิงห์,ดร.สุริยา  จงโยธา ประมงจังหวัดหนองคาย, นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย, นายพะยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดกิจกรรมนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน และนักเรียนบ้านคุยนางขาว ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 200 ชุด สร้างความซาบซึ้งให้กับพี่น้องประชาชน ที่จะมีกำลังใจในการต่อสู้ เพื่อให้พ่นผ่านวิกฤติ โควิดไปด้วยกัน และขอบคุณที่ทหารไม่ทิ้งประชาชน

ภาพ-ข่าว ฤษีลภ. จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here