กองกำลังผาเมือง เผยข้อมูล สกัดแรงงาน 83 ครั้งจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายในพื้นที่ 833 คน โดยเฉพาะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

5

พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์  ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการกว่า 80 ชุด เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันประะเทศ ใน 6 จังหวัด 24 อำเภอ  โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติด การสกั้ดกั้นแรงงานผิดกฏหมายตลอดแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัย  โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 กองกำลังผาเมืองสามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย จำนวน  83  ครั้ง มีแรงงานผิดกฎหมายถูกจับกุม 833 คน  เป็นชาวเมียนมา 630 คน ชาวลาว 6 คน และชาวจีน 15 คน และมีผู้นำพา 31 คน  ขณะที่ด้านจังหวัดเชียงใหม่  จับกุมแรงงานผิดกฎหมาย  36  ครั้ง มีแรงงานผิดกฎหมายถูกจับกุมที่เป็นชาวเมียนมา  630  คน  และมีผู้นำพา 19 คน    

โดยชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ กำลังผาเมืองได้จัดกำลังปฏิบัติภารกิจจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 2  กองกำลังผาเมือง และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32  เพื่อดูแลพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัด  ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงาน ตามแนวชายแดน

ภาพ-ข่าว เหม(กาญจนา) จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here