กองกำลังผาเมือง ร่วมประชา ซ่อมแซมประปาภูเขา ชายแดนฝาง

2

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองไผ่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการซ่อมแซมประปาภูเขา ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก

โดยได้ทำการวางท่อประปาขนาด 3 และ 4 นิ้ว ความยาวท่อนละ 4 เมตร จำนวน 280 ท่อน บริเวณป่าต้นน้ำห้วยผีหลวง บ้านหนองไผ่ ต.ม่อนปิ่นฯ รวมระยะทางวางท่อประปา 2 ก.ม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 170 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here