กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่

2

กองร้อยทหารม้าที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.ฝางฯ

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า สองข้างทาง และทำความสะอาดพื้นถนนเส้นทางเข้าสำนักสงฆ์ บ้านนอแล ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร ณ บ.ขอบด้ง หมู่ 14 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 คน   

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here