กองกำลังนเรศวร ส่งทหารลาดตระเวน ร่วมฝ่ายปกครองจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย จังหวัดตาก

9

กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพลจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 โดย ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 หมวดลาดตระเวนระยะไกล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอแม่สอด ทำการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 3 ราย บริเวณจุดตรวจร่วม บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3504 ทำการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 14 ราย แบ่งเป็นชาย จำนวน 7 คน และเป็นหญิง จำนวน 7 คน บริเวณบ้านตะกุยนุ หมู่ 7 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านท่าทองแดง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำด่านตรวจท่าทองแดง ทำการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 15 ราย แบ่งเป็นชาย จำนวน 9 คน และเป็นหญิง จำนวน 6 คน บริเวณบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาโบส ถ์อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้ทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK และนำส่งตัวผู้กระทำผิดให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here