กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด มุ่งคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดปัญหายาเสพติดในวัยแรงงาน พร้อมร่วมมือ ป.ป.ส. เดินหน้าคืนคนดีสู่สังคม

อาสาไทยยืนยัน Thai Reference กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์


นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะประธานเปิดงานเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อคุ้มครองดูแลแรงงานและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบกิจการและประเทศชาติ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการโรงงานสีขาวตั้งแต่ปี 2544 และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงาน สีขาว 53,631 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 4,957,660 คน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ 6,648 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,325,871คน

อาสาไทยยืนยัน Thai Reference กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2562 นี้ กสร. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินโครงการ “สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพติดคืนคนดีสู่สังคม” โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดรักษาและรับกลับเข้าทำงาน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ทั่วประเทศ จำนวน 91 แห่ง ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันแรงงานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ ทั้งการเป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หรือการเป็นผู้ค้ารายย่อยในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนยังให้โอกาสแก่แรงงานที่เป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมและรับกลับมาทำงานได้ สถานประกอบกิจการเหล่านี้จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 กสร.จึงได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดขึ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีสถานประกอบกิจการเข้ารับมอบใบประกาศโรงงานสีขาว 159 แห่ง รับมอบ ใบประกาศ มยส. 99 แห่ง และรับมอบใบประกาศคืนคนดีสู่สังคม 9 แห่ง ทั้งนี้ การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ กสร. มุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้สถานประกอบกิจการและแรงงานมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านยาเสพติด และให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

แทก
แสดงเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close