กศน.อ.ตาคลี จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562 (มีคลิป)

0

นายปราโมทย์  มงคลอิธิเวช  ผอ.กศน.อ.ตาคลี เป็นประธานเปิดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562  ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  โดยมี นางสมลักษณ์ สุขสกุล ประธานโครงการและคณะกรรมการดำเนินโครงการ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ”ห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมของทุกปี  กิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รักและเห็นคุณค่าของการอ่านและได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ สุนทรียภาพและนันทนาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และที่สำคัญเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเองนับได้ว่าเป็นพลังพิเศษที่เสริมสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคตอีกทางหนึ่ง และมีกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา มี 1 ฐานท้องฟ้าจำลอง   2 ฐานเวทีคนเก่ง  3 ฐานทำที่คั่นหนังสือ การซ่อมหนังสือ  4.ฐานวาดภาพห้องสมุดในฝัน  5.ฐานสาธิตการทำพวงกุญแจ   6.ฐานสาธิตอาชีพ 10 ตำบล โดยมี สถานศึกษา  คณะครู  บุคลากร  นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  และ นักเรียนโรงเรียน วัดสว่างวงษ์  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์  โรงเรียนเทศบาลตาคลี ได้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ในครั้งนี้ และโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ที่ทาง กศน.อ.ตาคลี จัดขึ้นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นี้ มี 2 วัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าชมฟรีมีอาหารเลี้ยงฟรีอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here