กลุ่มเพื่อนอาสา เติมแต่งฝัน แบ่งปันโอกาส มอบห้องสมุด ให้กับ รร บ้านโคกกระดี่ อ.ตาคลี

11

นายภาสกร  โพธิ์วาสนา  ผู้นำกลุ่มเพื่อนและเพื่อนแสงตะวัน กล่าวว่ากลุ่มของตนเคยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เป็นชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ออกค่ายอาสา หลังจากเรียนจบมาก็มาร่วมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร ทำมาเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และออกกิจกรรมมาหลายครั้งแล้ว   สำหรับครั้งนี้ กลุ่มเพื่อนอาสา ครั้งที่ 19  “เติมแต่งฝัน แบ่งปันโอกาส” ได้มาช่วยเหลือที่โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 61 คน  ที่ยังขาดแคลนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุด  ทางกลุ่มเพื่อน และเพื่อนแสงตะวัน และผู้ใจบุญ  ได้ร่วมกันสนับสนุนเงิน จำนวน 169,999 บาท เพื่อในการปรับปรุงห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และในวันนี้กลุ่มเพื่อนและเพื่อนแสงตะวัน ผู้ใจบุญ มาร่วมกิจกรรมใน การมอบห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์   ร่วมกันทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  เล่นกิจกรรมกับน้องๆ และยังเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย โดยมี ผอ.รุจี รัมมะฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ กรรมการสถานศึกษา ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here