กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2”

2

ณ โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายวิรัตน์ เพาะปลูก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ปี 2565 กิจกรรมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดพังงา รุ่นที่ 2

โดยมีนางรัชนี บุญเรืองศรี หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวพบปะให้กำลังใจแก่ Care Manager Caregiver ในการขับเคลื่อนงาน Long Term Care ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและการเสริมพลังบวกในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โภชนาลดพุงลดโรค และการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย Care Manager Caregiver นักบริบาลท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุขระดับ สสอ. รพ. และรพ.สต. เขตอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด อำเภอกะปง และอำเภอคุระบุรี รวมทั้งสิ้นกว่า 110 คน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here