กระแสอนุรักษ์ป่าใน จ.แพร่ บ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง ได้รับรางวัลสิปปนนท์เกตุทัต รางวัลแห่งความยังยืนอนุรักษ์ป่า

4

นางกันหา  แสงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือเข้ารับรางวัลจาก สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดพิธีรับรางวัลที่โรงแรมยูนิมมาน เชียงใหม่  แยกรินคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

นายอนันต์  ดวงแก้งเรือน  ประธานกรรมการภาคเหนือ สถาบันลูกโลกสีเขียว  กล่าวว่า  สถาบันฯลงพื้นที่ทั่วภาคเหนือค้นหาประชาชนที่มีใจอนุรักษ์ดิน  น้ำ  ป่า  ตามวิถีพอเพียง ผูกพันดินน้ำป่า  ได้ยกย่องเชิดชูประชาชนทั่วประเทศมอบรางวัลไปแล้วถึง  700 รางวัลในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งในปีนี้เน้นสร้างโลกวิถีใหม่ ให้เราอยู่รอด กรณีบ้านเหล่าเหนือจังหวัดแพร่ เป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าที่น่าชื่นชม  ก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ป่าประเภทชุมชนของสถาบันฯ มาก่อนแล้วและยังคงรักษาป่ามาอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปีหลังได้รับรางวัลของสถาบันมาแล้ว จึงได้มอบรางวัลเชิดชูการทำงานของชุมชนที่มีความพยายาม สิ่งที่เหล่าเหนือทำถือเป็นคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวงเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไม่เพียงคนแพร่เท่านั้นที่จะได้รับและถือเป็นการทำงานอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืน  สถาบันอยากเห็นการขยายวงการอนุรักษ์ออกไปทั้งจังหวัด

นายเอนก  นาคะบุตร  กรรมการตัดสิน  สถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวว่า  จากนี้ไปควรส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่  เปิดให้สื่อสารด้วยรูปแบบใหม่ๆโดยนำเอาเรื่องราวของการอนุรักษ์ป่าไปเผยแพร่ในโลกสื่อสารของคนรุ่นใหม่จะเป็นแนวทางอนุรักษ์ป่าในใจคนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สำหรับแนวทางการอนุรักษ์ป่าของ”บ้านเหล่าเหนือ” เป็นที่สนใจของหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูป่าในจังหวัดแพร่อย่างมากถือเป็นต้นแบบสำคัญของจังหวัดแพร่เป็นพื้นที่นำร่อง  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น เช่น  อบจ.แพร่และท้องถิ่นระดับอื่นๆ

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here