กระบี่ เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว(มีคลิป)

2

ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ.คลองท่อม จ.กระบี่  นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ เป็นประธารเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม นายศรณ์ รักษ์รงค์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส.กระบี่ ร.อ.คำเด็จ หมวดทองอ่อน บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ ร.15 พัน1 และเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here