กระบี่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล มุ่งสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

5

นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดกระบี่ พร้อมกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน  

สำหรับมาตรการและแผนบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งทางบก ทางทะเล รองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี ได้มีการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดกระบี่ โดนได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1-21 ธ.ค.64 หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงควบคุมเข้มข้น แบ่งเป็น 3 ช่วงๆละ 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.64 ไปจนถึงวันที่ 11 มกราคม 65 และตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 -4 มกราคม 65 จะมีผู้เสียชีวิต ไม่เกิน 3 คน

ส่วนมาตรการในการดำเนินการประกอบด้วย มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ด้านสังคมและชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ด้านมาตรการขององค์กรภาครัฐ มาตรการและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจับเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ สำหรับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และ มาตรการบริหารจัดการ ซึ่งแต่ละมาตรการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานบูรณาการ หน่วยงานสนับสนุน ร่วมดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือเดินทางปลอดภัย ปีใหม่ กลับถึงบ้านด้วยความสุข

ภาพ-ข่าว กระบี่///ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here