กระบี่-อ.อ่าวลึกเปิดอบรมโครงการ มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน

3

นายวินัย  ดินแดง  ปลัดอาวุโสอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  เป็นประธานเปิดโครงการ มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน (อำเภออ่าวลึก )เที่ยวกระบี่สุขใจ ปลอดภัยเสมอ ณ บ้านกำนันรีสอร์ท อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายสัญญา รักษารัตน์   สาธารณสุขอำเภออ่าวลึกกล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำโครงการภาคีเครือข่าย ส่วนราชการประชาชน นักเรียน นักศึกษาเครือข่าย อสม กู้ชีพกู้ภัย- อำเภออ่าวลึกเข้าร่วมกับทีมเครือข่ายสื่อสตรีทสะตอจังหวัดกระบี่ประมาณ 100 คน

ปัจจุบันประเทศไทย มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเหตุทางท้องถนนปีละประมาณ 22,491 รายคิดเป็น 32.7 ต่อคน ประชากร 1 แสนคนเฉลี่ยแล้ว มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ 3 คน ซึ่งถือว่าเกินค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่า อุบัติเหตุทางท้องถนน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล เห็นได้ชัดว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทยที่ผ่านมาการป้องกันและรณรงค์ ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเสมอมา การช่วยกันทำให้อุบัติเหตุลดลง ให้เป็นกลไกหลักในการสร้าง การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมการติดอาวุธทางปัญญาคือหนทางหนึ่งและหนทางหลักที่จะแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน…

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here