กระบี่ ออกหนังสือเวียน แจ้งด่วน หยุดรับ กลุ่มเสี่ยง เข้าโรงแรม Local Quarantine เหตุหมดงบ จ่อหาศูนย์พักคอยแทน

9

จังหวัดกระบี่ ได้ออกหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ เรื่อง โรงแรมสถานที่เข้าร่วม (Local Quarantine) สถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นในระดับจังหวัด โดยมีข้อความว่า ตามที่ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ได้เสนองบประมาณการค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติของจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคหิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยังไม่คคลาย ซึ่งงบประมาณในส่วนของค่าเช่าโรงแรมสถานที่กักกัน( Local Quarantine) ไม่มีงบประมาณจ่ายค่าเข้าพัก และขอให้งดคนเข้าพักในนามของ (Local Quarantine) ไปก่อนตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งโรงแรมที่เข้าร่วม (Local Quarantine) ในระดับจังหวัด ทราบด้วยลงนามโดย นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่

สำหรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 จังหวัดกระบี่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 64 เวลา 23.00 น.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 113 ราย  ในจังหวัด 111 ราย นอกจังหวัด 2 ราย รวมสะสม 4,208 ราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับทางออกของจังหวัดกระบี่ หลังจากที่หมดงบประมาณเช่าโรงแรมLocal Quarantine ก็ได้หันมาจัดตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งคาดว่าการระบายของโรคไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ จ.กระบี่ เป็นช่วงที่พีคสุดๆมีผู้ป่วยรายวันเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 คน เจ้าหน้าที่ สาธารณะสุข แพทย์ พยาบาล อสม.ต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่เชื้อเพิ่ม

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง จ.กระบี่///รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here