กระบี่ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 1 รายสัญชาติเมียนมาร์

1

จากกรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ covid19 รายที่ 22 อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นแรงงานต่างด้าวเพศหญิง ชาวเมียนมาร์ อายุ 48 ปี พักอาศัยอยู่ที่พักคนงานต่างด้าวในสถานประกอบการอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ซึ่งในช่วงวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ได้เดินทางไปต่อวีซ่าที่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยรถตู้โดยสารมีผู้ร่วมเดินทางด้วยจำนวน 7 คน และวันที่ 17 ถึง 20 ธันวาคม 2563 เดินทางกลับมาพักที่บ้านพักของสถานประกอบการ ต่อมาในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกและผลตรวจพบติดเชื้อโควิค- 19 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งในขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่

ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้แจ้งการดำเนินการควบคุมโรคโดย

1 ตรวจหาเชื้อ covid19 ในกลุ่มผู้เดินทางร่วมทุกรายผลตรวจไม่พบเชื้อและให้กับตัวในสถานที่รับจัดให้เป็นเวลา 14 วัน

2 ค้นหาผู้สัมพันธ์เพิ่มเติมในชุมชน

3 ทำความสะอาดพื้นที่ตามมาตรการของการควบคุมโรค

ชั่วโมงโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในการสอดส่องติดตามให้ผู้ที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และอสม.เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้นดูความเสี่ยงหรือประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนโควิชกระบี่ 1422 กรมควบคุมโรค

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here