กระบี่ พัฒนาการอำเภออ่าวลึก เดินหน้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลคลอง

2

 นายชวลิต ปุณณกิตติสกุล  พัฒนาการอำเภออ่าวลึก และนางสาวกันยา ดินแดง  ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลคลองหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึก และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ได้ลงพื้นที่ไปยัง โครงการโคกหนอง นา โมเดล ของนายยุมอาด เริงจิตร  อยู่ที่หมู่ 3   ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่  เพื่อรวมกลุ่มชาวบ้าน ของหมู่ที่ 3 ตำบลคลองหิน  ทำกิจกรรมการแปรรูปปลาแดดเดียวและการเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งเป็นการกลับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มชาวบ้านในชุมนุมชน

นายชวลิต  กล่าวว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้ที่จะเลี้ยงครอบครัว  เป็นปัจจัยสำคัญที่ทางพัฒนาการอำเภออ่าวลึก จะต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ขาดช่วงตอน และจุดประสงค์ ของการลงมายังพื้นที่ในวันนี้นั้น ทามกลุ่มชาวบ้านของหมู่ที่ 3 ตำบลคลองหิน มีความประสงค์ จะรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปอาหารทะเลทำปลาแดดเดียวและกลุ่มชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งตั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นความประสงค์ของชาวบ้านที่สามารถทำได้ทางพัฒนาการอำเภออ่าวลึกก็ได้ให้การสนับสนุน ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้และ สนับสนุน งบประมาณ ในเบื้องต้น

นายชวลิต กล่าวอีกว่า การสนับสนุน ให้กลุ่มชาวบ้าน ในชุมชน ให้รู้จัก ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีงานอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนนั้นเป็นภาระหน้าที่ของทางพัฒนาการอำเภออ่าวลึก และอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด จากการทำกิจกรรมในวันนี้ตนเห็นว่าชาวบ้านก็มีประสบการณ์ มีความรู้กันอยู่บ้างแล้ว แต่สิ่งสำคัญ นั้นก็คือเมื่อกลุ่มชาวบ้าน มีอาชีพแล้ว อาชีพนั้นจะต้องก่อให้เกิดรายได้ ตามมา นั้นก็คือในเรื่องของการตลาดที่ทางหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงาน จะต้องเป็นพี่เลี้ยงและขับเคลื่อนกันต่อไป

ทาง นางสาวกันยา ดินแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน กล่าวด้วยว่า  ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมี นายศิลา  ใสยิด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ได้ใส่ใจและตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุน ในการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชุมชน มาทุกๆปี  และในวันนี้มีพัฒนาการชุมชนซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ แต่เราเดินไปพร้อมๆกัน  ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว และจะต่อยอดในเรื่องของการตลาดที่จะให้ชาวบ้าน เมื่อมีกิจกรรม มีงานอาชีพแล้ว และรายได้จะต้องตามมา ชาวบ้าน ชุมชนจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้  และในวันนี้ ทั้งสองกิจกรรมตนเห็นว่า สามารถเดินได้และตามอบต จะคอยให้การสนับสนุน ให้ทางกลุ่มมีความเข้มแข็งต่อไป…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here