กระบี่ ทุเรียนพื้นบ้านชื่อ”ต้นโค้ง”อายุกว่า 100 ปี คว้ารางวัลชนะเลิศทุเรียนพื้นบ้านเนื้อสีขาว รสชาติหวาน มัน เนื้อแน่น

7

นายสมพร อินทร์พรหม อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวถึงทุเรียนพื้นบ้านที่ชื่อ”ต้นโค้ง” มีอายุกว่า 100 ปี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประเภททุเรียนพื้นบ้านของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 ว่าต้นทุเรียนต้นนี้มีอายุกว่า 100ปี ลำต้นโตประมาณ 3 คนโอบ สูงประมาณ 30 เมตร เมื่อตนเองเติบโตมาก็เห็นต้นทุเรียนต้นนี้แล้ว เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ต้นทุเรียน 100 ปีต้นนี้จะมีเนื้อสีขาว แต่มีรสชาติหวานมัน เนื้อแน่น ซึ่งถ้าหากมองดูผิวเผินอาจจะไม่เป็นที่สนใจเท่าไหร่ แต่ถ้าหากลองชิมดูแล้วจะติดใจเพราะมีรสชาติหวาน มันมาก เป็นที่ต้องการของตลาดและคนที่เคยลิ้มลองจนชนะใจกรรมการ  จากการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในการร่วมกันอนุรักษ์ต้นทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ให้คงอยู่ขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับทุเรียนพื้นเมืองและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ ปี 2564  ตนเองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททุเรียนพื้นบ้านชนิดเนื้อสีขาว สำหรับต้นนี้ต้นเดียวจะมีผลผลิตกว่า 100 ลูก แต่ละลูกจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะพื้นที่ที่ปลูกแห่งนี้จะอยู่ใกล้ภูเขาที่มีความชื้น อากาศดี ลมพัดเย็นตลอดปีแม้กระทั่งในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะชนะเลิศจากการประกวดได้รับรางวัลที่ 1 ประเภททุเรียนพื้นบ้านเนื้อสีขาว ก็จะยังจำหน่ายในราคาเดิม ไม่มีการขึ้นราคา  ขณะนี้ได้มีผู้ที่สนใจได้สั่งจองเมล็ดเพื่อนำไปเพาะปลูกจำนวนมาก เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้รับรางวัล เพราะได้ส่งเข้าประกวดเป็นปีแรก

  ด้านนายสุเทพ   หนูรุ่น  เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทุเรียนพื้นบ้านว่า ในส่วนของทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดกระบี่จะมีเอกลักษณ์เด่นในตัวของมันเองแต่ละสายพันธุ์จะมีสี รสชาติ ที่ต่างกัน ในการประกวดจะมีการแบ่งเป็นประเภทเนื้อขาวและเนื้อเหลือง ผลจากการประกวดทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักมากขึ้น โดยมีคณะกรรมการร่วมกันคัดสรรทุเรียนบ้านพันธุ์ดี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะมีโอกาสได้เรื่องของช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น การประกวดทุเรียนจะมีการประกวดทุกปี ทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักทุเรียนพื้นบ้านสายพันธุ์ชนิดต่างๆมากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย   เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพื้นทุเรียนพื้นบ้านในจังหวัดกระบี่ ทั้งในในเรื่องของการปรับปรุงสายพันธุ์  ในเรื่องของราคา

ในส่วนของพื้นที่การปลูกทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนพื้นบ้านไม่มากนักส่วนใหญ่จะปลูกตามหัวไร่ปลายนา เป็นมรดกตกทอด มีอยู่หลายชนิดตามที่ชาวบ้านตั้งชื่อเรียก เช่นพันธุ์เนื้อแดง  เนื้อเหลือง  พันธุ์ตาน้อม ต้นโค้ง แต่จะมีจุดเด่นคือมีรสชาติหวานมันเนื้อดีขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ โดยการนำต้นพันธุ์ที่ดีที่ได้รับรางวัล นำมาเสียบยอดเพื่อกระจายให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจปลูกให้แพร่หลายต่อไป….

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง จ.กระบี่///รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here