กระบี่ งานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Festival

1

ณ ลานนาทราย เยื้อง องค์การบริหารตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Festival ในโครงการ Krabi GOes Local Tourism ณ ลานนาทราย เยื้อง องค์การบริหารตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โดยมีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานว่าการจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Festival มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชนโปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆของชุมชมท่องเที่ยว ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยว ให้แก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการชุมชน ที่อยู่ในชุมชนท่องเที่ยวของพื้นที่ และเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กับการท่องเที่ยวกระแสหลัก รวมถึงสมาคม องค์กรฯหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยว ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และประการสำคัญ…เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้กับผู้ประกอบการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท่องเที่ยว แทนที่กระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่กี่รายเฉกเช่นอดีตที่ผ่านมา”

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น. เป็น 3 วัน 2 คืน

กระบี่/// ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here