กระบี่ คึกคักฉีดวัคซีน ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง จำนวน 15,900 โดส

12

บรรยากาศการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกระบี่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ซี่งเป็นหนึ่งในจุดที่ให้บริการวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า  2 กลุ่ม เป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มีผู้มาลงทะเบียนรอรับบริการเป็นไปอย่างคึกคัก   โดย พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการการฉีดวัคซีน โดยมี   นายแพทย์สุพจน์   ภูเก้าล้วน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่  คณะแพทย์และพยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมจุดบริการ พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีน  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลกระบี่  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่    ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้มารับริการฉีดวัคซีนในการปฏิบัติตน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสู้ภัยโรคโควิด 19       

จังหวัดกระบี่มี แผนการจัดสรรวัคซีนแอสต้ราเซเนก้า จำนวน 15,900 โดส  ให้กลุ่มผู้สูงอายุ  60  ปี  และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ประกอบด้วย   โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด   โรคไตวายเรื้อรัง  โรคหลอดเลือดสมอง   โรคอ้วน  โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน   โดยเปิดให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน  9 จุด ใน 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย อ.เมืองกระบี่ ให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลกระบี่            

วันที่  7 มิถุนายน 2564  จำนวน  2,580 โดส  ,  8 มิถุนายน  จำนวน  2,600  โดส และ  9 มิถุนายน จำนวน 2,530 โดส นอกจากนั้นกระจายไปยัง จุดบริการโรงพยาบาลประจำอำเภอ 7 จุด ประกอบด้วย  อ.อ่าวลึก อ.เหนือคลอง  อ.เขาพนม  อ.ปลายพระยา  อ.ลำทับ  อ.คลองท่อม  และอ.ปลายพระยา และ โรงพยาบาลเกาะพีพี      

ทั้งนี้  ทางโรงพยาบาลได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน  จัดสถานที่เตรียมบริการรถรับส่ง   เป็นรถ 2 แถวรับส่งผู้มารับบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่  7-9  มิถุนายน  2564   ณ  มูลนิธิประชาสันติสุขไปยังโรงพยาบาลกระบี่ตั้งแต่เวลา  07.00-20.00 น.  เป็นประจำทุกวัน  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความสูงสุดแก่ประชาชนและลดความแออัดด้านการจราจร

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here