ทีมงานได้ลงพิ้นที่ อบต.แม่ก๊า  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการจัดทำแผนงบประมาณ ในการสร้างถนน ส่วนท้องถิ่น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งทางทีมงานจะนำมาเป็นข้อมูล ตามโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

ทีมงาน ThaiReference

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here