กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

21

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ได้รับเชิญจากนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2565 Bangkok Design Week 2022 ที่อาคารไปรษณีย์กลาง โดยภายในงานมี การจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าถึง อาหารในมิติของการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ที่เชื่อมโยงกับความหลากลายทางชีวภาพของพืชผักท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ในชื่อ ภูมิดีอยู่ดี นิทรรศการออกแบบไอเดีย ภายใต้โจทย์ “แพ็คลงกล่อง ส่งไปรษณีย์ รับมือโลก ยุคที่ทุกสิ่งต้องเดลิเวอรี่ได้” โครงการพัฒนาสินค้าที่ออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล และผลิตภัณฑ์พลาสติดต้นแบบ 9 ชิ้น ที่ตอบสนองแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต อีกทั้งการจัดแสดงผลงาน Seatscape & Beyond by One Bangkok การออกแบบที่นั่งสาธารณะ ผ่านผลงานอินสตอลเลชั่น เพื่อชวนหาคำตอบว่า “เราจะนั่งในที่สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด” CO With Garden By CEA x Kernel Design ต้นแบบพื้นที่สีเขียวในยุคโควิดที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้กับคนเมืองในยุคปัจจุบัน ซึ่งจัดอยู่ในบริเวณลานจัตุรัสด้านหน้าไปรษณย์กลาง งานแฟร์ที่รวมเหล่านักสร้างสรรค์เจ้าของ Creative IP ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ ทั้งคาแรกเตอร์ดีไซเนอร์ แบรนด์ดีไซเนอร์ นักวาดภาพประกอบ นักวาดการ์ตูน ตลอดจนนักสร้างสรรค์ Art Toy ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย ท่าน้ำภาณุรังษี และงานออกแบบแสง The Wall 2022 by LIGHTING DESIGNERS THAILAND บริเวณ คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อค้นหาวิธีออกแบบแสงสว่าง ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและผู้คน
ดยนายอลงกรณ์ได้หารือกับนายอภิสิทธิ์ ถึงแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ตามนโยบายเกษตรมูลค่าสูง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ เพื่อเสนอต่อ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here