กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม (อุทัยธานี)

28

มล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยมี นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รับมอบป้าย พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  ภายในงานมีการจัดกิจกรรม นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเชียนในมิติต่างๆ และสาธิตกิจกรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่างๆของโรงเรียน จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และกิจกรรมส่งสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน  ทั้งนี้ การสร้างห้องสมุด อาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆนั้น ทางกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ในการสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้ และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนเยาวชนและชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและการพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here