กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ริมชายหาดพัทยางานพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม ยกบูธมาร่วมทำกิจกรรมริมหาด

41

บริเวณชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม”Pattaya Colorful 2021 ” พัทยาสดใส..ประทับใจไม่รู้ลืม พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี,  นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา, นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาและนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและ นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาเมืองพัทยา   

เมืองพัทยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดงานพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม”PATTAYA COLORFUL 2021 ” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม 2564 ที่บริเวณชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นั้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำให้พัทยาตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกร้านค้า อาหารท้องถิ่น และสินค้าของชุมชน เพื่อส่งเสริมด้าน การท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นโดยตรง ต่อไป

ภาพ/ข่าว อนันต์ /เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here