กรมสมเด็จพระเทพฯ”พระราชทานเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแก่โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา

6

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายแพทย์วิกฤตนรากรณ์ คงแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้รับพระราชทานเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัส โควิด-19 ตลอดจน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นเครื่องเฝ้าและติดตามอาการสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤต สามารถติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิตแบบภายนอก, วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เพื่อสังเกตและเฝ้าระวังความผิดปกติในผู้ป่วยวิกฤตและเร่งรักษาได้อย่างทันท่วงที

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here