กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

11

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกสุบิน  ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานซึ่งปรุงด้วยพระองค์เอง และจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19  โดยมีแพทย์หญิงสมบัติ  ชุติมานุกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร บุคลากรทางการแพทย์  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมในพิธีรับมอบฯ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งอาหารพระราชทานนี้ ได้เน้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกหลักอนามัย และมีโภชนาการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรถนอมผิว จำนวน 200 หลอด เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here