กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ จัดรถครัวสนาม มีแล้วแบ่งปัน ช่วยเหลือประชาชนรอบค่ายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

0

พันโท ปิยะพงษ์ พันธ์สนิท ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี กำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน ” โดยการเก็บและนำผลผลิต พืชผักสวนครัวจากสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ค่ายเอราวัณ มาประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 กล่อง จากรถครัวสนามของหน่วย พร้อมน้ำดื่ม และพืชผักสวนครัว ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ ด้วยรถยนต์ปันสุข ตามโครงการ “ทหารพระราช มีแล้วแบ่งปัน กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในแต่ละวัน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเดือนแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here