กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

16

พ.อ.เสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 524 กองพันรบพิเศษ ที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์  พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ และผู้นำชุมชน ตลอดจน อสม. ตำบลป่าตาล ร่วมกันเดินเท้าลงพื้นที่ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว หน้าการอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล่างมือ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จำนวน 6 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ  และผู้ยากไร้ ซึ่งทุกขั้นตอนในการส่งมอบ กำลังพลของหน่วย ได้ยึดมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตามที่กองทัพบกห่วงใยอย่างเคร่งคัด โดยการส่งมอบสิ่งของได้ระเว้นการส่งมอบกับมือโดยตรง เป็นการจัดวางสิ่งของให้ผู้รับเพื่อให้ญาตินำไปจัดเก็บสำหรับใช้ในครัวเรือนเอง ตามมาตรการควบคุมโรค ที่ ศบค.กำหนด เพื่อความปลอดภัยระหว่างผู้รับ และผู้ส่งมอบอย่างเคร่งคัด 

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here