กรมพลาธิการทหารบกบรรจุหน้ากากอนามัย ระบุทุกส่วนถูกตามหลักอนามัย

11

ที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดเตรียมจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากกรมพลาธิการทหารบกกว่า 50 นายต่อวัน ช่วยแบ่งบรรจุหน้ากากอนามัยดังกล่าว โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันนี้เพื่อเร่งการบรรจุให้ทันต่อความต้องการของประชาชน สำหรับการบริหารจัดการในการบรรจุอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงพาณิชย์ 

กรมพลาธิการทหารบกบรรจุหน้ากากอนามัย ระบุทุกส่วนถูกตามหลักอนามัย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยในเบื้องต้น ก่อนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้มีการล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่ามีความสะอาดหลังจากที่ได้รับคำแนะนำและข้อห่วงใยจากประชาชน ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการปรับและสวมอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มขึ้น เช่น หมวกคลุมผม, หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ ในระหว่างบรรจุเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การกระจายหน้ากากอนามัยไปถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ จ. นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here