กรมประมง..เดินหน้า“โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ชูปลาดุกบิ๊กอุย จ.นครพนม ลุยตลาดแปรรูป

22

กรมประมง…เดินหน้า “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ไม่หยุดยั้ง ยกแปลง “ปลาดุกบิ๊กอุย” จังหวัดนครพนม ขึ้นลุยตลาดแปรรูป ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมเพิ่มมูลค่า และสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน หนุนใช้การรวมกลุ่มเพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิต ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกรกรมประมง…เดินหน้า “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ไม่หยุดยั้ง ยกแปลง “ปลาดุกบิ๊กอุย” จังหวัดนครพนม ขึ้นลุยตลาดแปรรูป ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมเพิ่มมูลค่า และสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน หนุนใช้การรวมกลุ่มเพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิต ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here