กรมประมง ออกใบรับรองมาตรฐานประมงพื้นบ้านยั่งยืน

9

กรมประมง จัดทำมาตรฐานประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน สู่การพัฒนาสินค้าประมง ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here