กรมประมง ส่งเสริม ประมงพื้นบ้านเข้มแข็ง

15

กรมประมงดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้ประมงพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

#ThaiReference #กรมประมง #รองบัญชา_พาชม #ประมงพื้นบ้านเข้มแข็ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here