กรมประมง สร้างบ้านให้สัตว์น้ำด้วยปะการังเทียม

7

ปะการังเทียม บ้านจำลองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล นับเป็นหนึ่งแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่กรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี 2521

#ThaiReference #กรมประมง #ปะการังเทียม #บ้านจำลอง #อนุรักษ์ฟื้นฟู #ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here