กรมประมง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กับ โครงการ “ประมงร่วมอาสา พาปลากลับบ้าน” เพื่อเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและนำลูกปลาวัยอ่อนส่งกลับต้นน้ำ

27

สภาพอากาศที่แปรปรวน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กับ โครงการ “ประมงร่วมอาสา พาปลากลับบ้าน” เพื่อเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและนำลูกปลาวัยอ่อนส่งกลับต้นน้ำ เช่น กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และหนองหาร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเหมาะต่อการเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อน และจะสามารถขยายพันธุ์ปลาได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ประมงร่วมอาสา พากลับบ้านเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนกับกรมประมง ในการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับชาวประมงน้ำจืดและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ประชาชนชาวไทยอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here