กรมประมง จัดทำ โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นหายากและใกล้สูญพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำ

46

กรมประมง จัดทำ โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นหายากและใกล้สูญพันธ์ของกรมประมง เพื่อให้ประชาชนและเกษตรชาวประมงตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here