กรมประมง จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

13

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน และการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here