กรมประมง กับ มาตราฐาน GAP เกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชาติ

12

เปิดมาตรฐานใหม่..การออกใบรับรองมาตรฐาน GAP เกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่า เกลือทะเลของไทย เป็นเกลือที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

#ThaiReference #กรมประมง #นายวิชาญอิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง #GAP #เกลือทะเล #เกลือทะเลธรรมชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here