กรมประมงเพาะพันธุ์ “ตะเพียนขาวนีโอเมล” ตอบโจทย์การเลี้ยงให้เกษตรกร เพื่อสนองต้องการของตลาด

26

กรมประมง…โชว์ผลสําเร็จงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อช่วยเหลือการประกอบอาชีพให้เกษตรกร สามารถเพิ่มมูลค่า จากการจําหน่ายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด “ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล” เพิ่มเปอร์เซ็นต์ปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมีย เลี้ยงง่าย โตไว ให้น้ําหนักดี แก้ไขปัญหาพันธุ์ปลาไม่ได้ขนาด ซึ่งตอบโจทย์ให้ เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์น้ําได้ตรงตามความต้องการของตลาด และผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here