กรมประมงขอความร่วมมือประชาชนรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ในช่วงฤดูน้ำแดงปี 2564-2565

68

กรมประมง…. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตาม มาตรการบริหารจัดการทรัพยากร ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ (ฤดูน้ำแดง) เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here