กรมประมงกับนโยบายส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

8

กรมประมงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 2564-2570 เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

#ThaiReference #กรมประมง #รองฯเหลิมเติมข่าวดี #นโยบายส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง #ความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here