กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงการสำรวจออกแบบ

2

 ที่ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ออกแบบโครงสร้างต่างระดับบริเวณจุดตัด ทล.35 ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 -เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับ โครงการนี้เป็นแผนยกระดับมาตรฐานทางชั้นถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 -เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม มีศักยภาพที่จะยกระดับมาตรฐานทางหลวง และสามารถที่จะพัฒนาเป็นทางลัด ทางเลี่ยง อีกทั้งเป็นการเชื่อมต่อถนนโครงข่ายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะต้องปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายดังกล่าวเพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคต และการสัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนน พระราม 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ชุมชน พบว่าพื้นที่โครงการระยะ 2 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดและพบแหล่งประวัติศาสตร์ จึงทำให้โครงการเข้าข่ายต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรพยากรธรรมชาติและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ทราบข้อมูลของโครงการ จึงมีการจัดประชุมขึ้นในวันนี้ เพื่อเสนอข้อมูลรายละเอียดความเป็นมา และขั้นตอนการศึกษาโครงการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่มากที่สุด โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่ https://www.xn—2055-w6qaa2a1dzhnbala7ka7ld0cag8g0ac86ai… ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2805 6660-3 อีเมล skn2055.eia@gmail.com/ line : @350tkwgo/ Facebook : โครงการออกแบบถนนเอกชัยสายเก่า สค.2055

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here