กรมทหารราบที่ 12 รอ. จัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบปีที่ 37 (สระแก้ว)

3

พล.ต.ธราพงษ์ มาลาคำ ผบ..กกล. บูรพา คนใหม่ เข้าพบ นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่ ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้วก่อนเดินทางไป กรมทหารราบ ที่ 12 รักษาพระองค์ ได้จัดงานวันสถาปนาหน่วยของกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 37 โดยมี พล.ต. ธราพงษ์ มาลาคำ ผบ.กกล.บูรพา เป็นประธานใน และ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจร่วมในพิธี ในงานได้จัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ กรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ ถือเป็นหน่วยขึ้นตรงการบังคับบัญชา ของกองพลทหารราบที่ 2 มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ บ้านคำเจริญ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว และปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน รักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาพื้นที่ชายแดนในเขตจังหวัดสระแก้ว สำหรับภารกิจของกรมฯ มีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ร่วมกับกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกับหน่วยงานอื่นในพัฒนาตามแนวชายแดนด้าน อ.ตาพระยา อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.คลองหาด มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว และเน้นให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อปก ป้อง เทิดทูน และพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยชีวิต.

ภาพ-ข่าว ยุทธนา  พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here