กรมทหารพรานที่ 35 สร้างบ้านแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้มีบ้านที่มั่นคงและปลอดภัย

3

กรมทหารรานที่ 35 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าดำเนินการร่วมกับส่วนราชการ, ราษฏรจิตอาสาในพื้นที่ กระทำพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างบ้านใหม่ให้กับ นางสาวบุญญาพร  ทองทุ่ง อายุ 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีฐานะยากจน และเป็นเด็กกตัญญูฯ โดยมี นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ มีคณะครู ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 60 คน

ภาพ-ข่าว ปชส. กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here