กรมทหารพรานที่ 31 จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา หน่วย ครบรอบปีที่ 38 รำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของหน่วย ” เสือดำ 31 “

5

พลโท สุพจน์   บูรณ์จารี   อดีตผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31  เป็นประธาน  พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 31  ครบรอบปีที่  38  ณ    กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 31 ค่ายขุนจอมธรรม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   โดยมีผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย  พลเอก ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ อดีตผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31, นายอำเภอภูซาง, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคำ, หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเชียงคำ, อดีตนายทหารชั้นสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน และอาสาสมัครทหารพรานของกรมทหารพรานที่ 31 เข้าร่วมพิธีฯ กว่า 100 คน มี พันเอก ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ให้การต้อนรับ ซึ่ง กรมทหารพรานที่ 31 ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด

สำหรับ พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 31  ครบรอบปีที่  38 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว ทั้งนี้ กำลังทหารพรานที่มาจากการอาสาของประชาชนหรือเรียกได้ว่าเป็น “นักรบประชาชน” เป็นอาสาสมัครที่เข้ามา โดยเป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยทหารพรานนับว่ามีส่วนสำคัญในการรักษาอธิปไตยตลอดจนสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here