กยท.กระบี่ หนุนเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว

6

กยท.กระบี่ ร่วมกับสถานี พัฒนาที่ดินกระบี่ นำโดยนายอนิรุทธิ์ สังยวน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่  ได้นำเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 150 กิโลกรัม ร่วมกันหว่านลงในสวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ 30 ไร่ ของนายประกอบ เกียรติพิมล ม.3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นแปลงสาธิต ในการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในสวนปาล์มน้ำมัน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

นายอนิรุทธิ์ เปิดเผยว่า ทาง กยท.จ.กระบี่ ได้คัดเลือกแปลงสาธิต ซึ่งเป็นสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราในการปลูกปอเทือง รวม 8 แห่ง ใน 8 อำเภอ เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ป๋ยเคมี และปรับปรุงโครงสร้างของดิน เนื่องจากพื้นที่ที่มีการปลูกแทนในหลายๆรอบทำให้ดินเกิดสภาพเสื่อมโทรม ทาง กยท.จ.กระบี่ จึงได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ คัดเลือกแปลงสาธิต โดยจะเลือกทำเลที่ติดถนนมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าการปลูกปอเทืองสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ และเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้

โดยหลังจากที่ปลูกแล้วประมาณ 50-60 วัน ปอเทืองก็จะออกดอกเหลืองอร่ามสวยงาม เมื่อ เกษตรกรไถกลบ จะช่วยเพิ่มธาตุในโตรเจนในดิน ทำให้ดินปรับโครงสร้างร่วนซุย มากขึ้น และนอกจากนี้ในระหว่างที่ปอเทืองออกเหลืองอร่าม ยังจะเป็นจุดเชคอินใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย…

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง. จ.กระบี่///รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here