กฟภ.จัดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำดีเฉลิมพระเกียรติ(ตราด) - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์