กฟผ.ร่วมปลูกป่าชายเลนจังหวัดชุมพรภายใต้โครงการ ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

1

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการ “ปลูกป่าในใจเยาวชน” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่า ในการเพิ่มพื้นที่และจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร กฟผ. นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน อ่าวทุ่งคา-สวี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร

 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่และจัดการป่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพป่าในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ เพื่อเป็นการต่อยอดการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชายเลนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภายใต้ “โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม”

 ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างปี 2565 – 2583 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน กับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพป่าในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งการเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรม kick Off ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการต่อยอดการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่

ภาพ-ข่าว ประสิทธ์ จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here