กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ที่วัดเกษมสุริยัมนาจ อ.บางเลน จ.นครปฐม

2

นายกวี  อารีกุล  ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี กปน. ประจำปี 2564 ณ วัดเกษมสุริยัมนาจ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดยมีนาย อนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน ประธานร่วมในพิธี  นาย คมกฤช ทินกร ณ.อยุธยา รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)  ในฐานะประธานกรรมการคณะ อำนวยการจัดงาน นายธำรง บูรณะตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน  ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกับสาธุชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันทำบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดให้มีประเพณีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องโดย กปน. มีจิตศรัทธาถวายองค์กฐิน  กองผ้าป่า สามัคคี และปัจจัยที่ได้จากเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,381,227.38 บาท

โดยมีประชาชนและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายกฐินและผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนเงิน 323,597 บาท (รวมยอดเงินกฐินของวัดเกษมสุริยัมนาจทั้งสิ้น 1,704,824.38 บาท)

โดยยอดเงินดังกล่าวจะนำไปร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จ  เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ  เนื่องจากศาลาฯ ได้เสื่อมสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ทางวัดก็ได้รับผล กระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงลานกิจกรรมสถานที่ปล่อยปลาและเสนาสนะที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทั้งหมด

ในการนี้  ผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน ในชุมชน  จำนวน  4  แห่ง  อาทิ โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ โรงเรียนบางเลนวิทยาโรงเรียนวัดบางภาษี โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว เป็นต้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาชุมชน  ควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here