กทบ.อ.เมืองแพร่ “ใจปล้ำ” ควักเงิน 1 แสนบาท สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชาวแพร่ วันเด็ก แก้ไขปัญหายาเสพติดและหมอกควันไฟป่า และสร้างฝายชะลอ

0

นายภาสกร หม้อกรอง ประธานกองทุนฯ กล่าวว่า ทางเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อำเภอเมืองแพร่และสวัสดิการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่ 20 ตำบลละ 2,000 บาท รวมเงิน 40,000 บาท

 มอบเงินสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาหมอกควันไฟป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลละ 3,000 บาท รวม 60,000 บาท รวมที่ทาง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อำเภอเมืองแพร่และสวัสดิการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุน ทั้งหมดจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท)

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here